Informacja prawna

Artykuł 1. Edycja serwisu

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony internetowej https://www.quickdna.com są informowani o tożsamości różnych interesariuszy w kontekście jej wdrażania i monitorowanie:

Właściciel witryny: Quick DNA — Kontakt: contact@quickdna.com — Adres: SFFO0512, Compass Building, Al Shohada Road, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Identyfikacja firmy: Quick DNA — adres pocztowy: SFFO0512, Compass Building, Al Shohada Road, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dyrektor publikacji: Augustin TOVONDRAINY - Kontakt: augustin@ferberenterprises.com

Gospodarz: OVH SAS - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 1 - Telefon: 1007

Inspektor ochrony danych: Mahavonjy Zafi - mahavonjy@ferberenterprises.com

Artykuł 2. Ogólne warunki serwisu i oferowanych usług

Korzystanie ze strony https://www.quickdna.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony https://www.quickdna.com są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną może jednak zadecydować firma, która następnie dołoży starań, aby poinformować użytkowników przed datami i godzinami interwencji.

Strona https://www.quickdna.com jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: mimo to narzucają się użytkownikowi, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

Artykuł 3. Opis świadczonych usług

Celem strony https://www.quickdna.com jest dostarczanie informacji dotyczących wszystkich działań firmy.

Firma dokłada wszelkich starań, aby strona https://www.quickdna.com zawierała jak najdokładniejsze informacje. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie https://www.quickdna.com

podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie https://www.quickdna.com nie są wyczerpujące. Są one udostępniane z zastrzeżeniem modyfikacji wprowadzonych od momentu umieszczenia ich w Internecie.

Artykuł 4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na korzystanie z serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę najnowszej generacji.

Artykuł 5. Własność intelektualna i podróbki

QuickDNA® jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, architektury, ikon i dźwięków.

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabroniona, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę QuickDNA®.

Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z witryny lub jakichkolwiek jej elementów będzie traktowane jako naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

Artykuł 6. Ograniczenie odpowiedzialności

QuickDNA® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://www.quickdna.com

QuickDNA® odrzuca wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie informacji i treści dostępnych na stronie https://www.quickdna.com

QuickDNA® zobowiązuje się do jak najlepszego zabezpieczenia strony https://www.quickdna.com, jednak nie można kwestionować jej odpowiedzialności, jeśli niepożądane dane zostaną zaimportowane i zainstalowane na jej stronie bez jej wiedzy.

Interaktywne przestrzenie (przestrzeń kontaktowa lub komentarze) są dostępne dla użytkowników. QuickDNA zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

W stosownych przypadkach QuickDNA® zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia itp.).

Artykuł 7. CNIL i zarządzanie danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, użytkownik serwisu https://www.quickdna.com ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia zebranych informacji. Aby skorzystać z tego prawa, wyślij wiadomość do naszego inspektora ochrony danych: Blair Tyron - tyron@quickdna.com.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane (rodzaj danych, cel, odbiorca...), przeczytaj naszą https://www.quickdna.com/pages/privacy-policy [Instrukcje: dodaj tutaj hipertekst linku do swojej prywatności polityka].

Artykuł 8. Linki hipertekstowe i pliki cookie

Witryna https://www.quickdna.com zawiera łącza hipertekstowe do innych witryn i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za te łącza zewnętrzne lub łącza utworzone przez inne witryny do https://www.quickdna.com.

Przeglądanie strony https://www.quickdna.com może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika.

„Cookie” to mały plik, który zapisuje informacje dotyczące przeglądania witryny przez użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają np. pomiary frekwencji.

Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Żadne pliki cookie nie zostaną umieszczone bez Twojej zgody.

Pliki cookies są przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, przeczytaj naszą https://www.quickdna.com/pages/privacy-policy.

Artykuł 9. Prawo właściwe i przypisanie jurysdykcji

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu https://www.quickdna.com podlegają prawu francuskiemu. Poza przypadkami, w których prawo na to nie pozwala, wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy Sarreguemines.

Artykuł 10. Odnośne ustawy zasadnicze

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

Artykuł 11. Glosariusz

Użytkownik: Użytkownik łączący się z Internetem za pomocą wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „informacje, które w dowolnej formie, bezpośrednio lub pośrednio, umożliwiają identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).